Poradenství a služby v oblasti ochrany životního prostředí

Najít rovnováhu mezi úspěšnou výrobou a životním prostředím je v dnešním světě velmi důležitým předpokladem celkového úspěchu na trhu

Odbornost

  • VŠCHT Praha
  • Osvědčení odborné způsobilosti pro výkon funkce podnikového ekologa
  • Odborná způsobilost pro nakládání s chemickými látkami a přípravky
  • Osvědčení pro provádění interního auditu EMS

Copyright © Jana Lhostská 2006 Designed by xkultura | web & media