Poradenství a služby v oblasti ochrany životního prostředí

Najít rovnováhu mezi úspěšnou výrobou a životním prostředím je v dnešním světě velmi důležitým předpokladem celkového úspěchu na trhu

Služby

Poradenská činnost v oblasti znečišťování ovzduší, odpady, jejich využití a zneškodňování, nakládání s chemickými látkami a přípravky, znečišťování vody, ochrana přírody a krajiny, prevence závažných havárií, nakládání s obaly.

Funkce externího ekologa firmy.

Zavádění a udržování enviromentálního systému řízení (EMS) dle EN ISO 14001.


Copyright © Jana Lhostská 2006 Designed by xkultura | web & media